Doświadczenie i referencje

 

Podczas naszej działalności zrealizowaliśmy skutecznie kilkadziesiąt projektów o dofinansowanie dla naszych Klientów z województw podkarpackiego, mazowieckiego, małopolskiego, lubelskiego.

Projekty zrealizowaliśmy z działań:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości

Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu

Działanie 1.3 Regionalny system innowacji

Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu

2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny

Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia.

Działanie 1.4.1 Wsparcie MŚP. Dotacje bezpośrednie

4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

5. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Działanie 3.2.1 Badania na rynek

Działanie 3.2.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Kredyt na innowacje technologiczne.

Projekty zrealizowaliśmy z działań:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości

Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu

Działanie 1.3 Regionalny system innowacji

Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu

2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny

Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia.

Działanie 1.4.1 Wsparcie MŚP. Dotacje bezpośrednie

4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

5. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Działanie 3.2.1 Badania na rynek

Działanie 3.2.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Kredyt na innowacje technologiczne.