Doświadczenie i referencje

 

Podczas naszej działalności zrealizowaliśmy skutecznie kilkadziesiąt projektów o dofinansowanie dla naszych Klientów z województw podkarpackiego, mazowieckiego, małopolskiego, lubelskiego.

Projekty zrealizowaliśmy z działań:

 

1. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Działanie 1.4 Wzornictwo w MŚP

2. Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

 Działanie 1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja

3. Norweski Mechanizm Finansowy 2014 – 2021

Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje

4. Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 – 2020

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP

6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia. 

Działanie 1.4.1 Wsparcie MŚP. Dotacje bezpośrednie

 7. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

8. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Poddziałanie 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

9. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Działanie 3.2.1 Badania na rynek 

Działanie 3.2.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Kredyt na innowacje technologiczne.

Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

10. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny

 Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

 Działanie 6.1 Paszport do eksportu

 Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

 Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 11. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości

Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu

Działanie 1.3 Regionalny system innowacji

Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu