Sektor hotelarsko-gastronomiczny i cateringowy (HORECA) doświadczył w ostatnim czasie znaczących wyzwań. Pandemia COVID-19, ograniczenia działalności i zmieniające się nawyki konsumenckie postawiły przed branżą HORECA nowe zadania adaptacyjne. Dzięki programom wsparcia i dofinansowaniom, firmy działające w tym sektorze mają szansę na ożywienie i rozwój swojej działalności. W tym artykule przedstawiamy, jak pozyskać dofinansowanie na rozwój działalności w sektorze HORECA, koncentrując się na aktualnych możliwościach i nadchodzących konkursach.

Dostępne programy dofinansowania:

1. PARP i Projekt „HORECA+”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) regularnie ogłasza programy dofinansowania dla sektora HORECA, mające na celu wsparcie przedsiębiorstw w pokonywaniu trudności gospodarczych. Jednym z takich programów jest „HORECA+”, który skupia się na zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje w nowoczesne technologie, digitalizację usług czy rozwój kompetencji pracowników.

2. Fundusze Europejskie na Innowacje i Rozwój

Unia Europejska, poprzez fundusze regionalne i krajowe, oferuje wsparcie finansowe dla projektów innowacyjnych i zwiększających konkurencyjność w sektorze HORECA. Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 jest kontynuacją Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.Działanie takie jak Ścieżka SMART Granty na Eurogranty czy Promocja marki innowacyjnych MŚP oferują dofinansowanie na działania związane z innowacjami produktowymi, procesowymi, marketingowymi oraz organizacyjnymi.

3. Program „Dig.IT. Digital Transformation of Polish SMEs”

Projekt „Dig.IT. Digital Transformation of Polish SMEs” realizowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., kieruje wsparcie również do przedsiębiorstw z sektora HORECA, promując ich cyfryzację i automatyzację procesów. Program ten umożliwia uzyskanie dofinansowania na wdrożenie nowych technologii cyfrowych, które mogą znacząco poprawić efektywność operacyjną i jakość obsługi klienta.

Jak Skutecznie Pozyskać Dofinansowanie?

Zdefiniuj Cel Projektu: Jasno określ, jakie zmiany chcesz wprowadzić w swojej działalności i jak przyczynią się one do rozwoju firmy. Czy to poprawa procesów, wprowadzenie nowych usług, czy może inwestycja w technologie?

Skorzystaj z Pomocy Ekspertów: Rozważ wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku oraz zarządzania projektem. Specjaliści z doświadczeniem w pozyskiwaniu funduszy mogą znacząco zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania.

Dopasuj Program Dofinansowania: We współpracy z Ekspertem wybierz program, którego cele najlepiej odpowiadają twoim potrzebom. Ekspert pomoże Ci przeanalizować Twoją kwalifikowalność w ramach wybranego konkursu.

Dokumentacja: Staranne przygotowanie wniosku to klucz do sukcesu. Wniosek musi posiadać  wszystkie wymagane elementy oraz dokumenty, w tym biznesplan, analizy rynkowe i finansowe oraz szczegółowy opis planowanych działań.

Terminy i Zmiany w Programach: Eksperci śledzą na bieżąco ogłoszenia o naborach i poinformują Cię o ewentualnych zmianach w regulaminach programów. Elastyczność i szybka reakcja mogą być decydujące.

Podsumowanie

Sektor HORECA, mimo wyzwań, stoi przed szansą na dynamiczny rozwój dzięki dostępnym programom dofinansowania. Kluczem do sukcesu jest jednak odpowiednie przygotowanie i skorzystanie z dostępnych zasobów wsparcia. Dofinansowanie może być katalizatorem innowacji, poprawy jakości usług i wzrostu konkurencyjności na rynku. Pamiętaj, że czas i wysiłek włożony w staranne przygotowanie aplikacji to inwestycja, która może przynieść znaczące korzyści Twojej działalności w sektorze HORECA.