Świadczymy usługi doradztwa w zakresie pozyskiwania środków z budżetu UE na szeroko rozumiane projekty inwestycyjne. Nasze usługi  dotyczą całokształtu procesu pozyskiwania dotacji unijnej i obejmują:

 

  • ocenę możliwości uzyskania pomocy finansowej z europejskich funduszy pomocowych,
  • wybór programu pomocowego odpowiedniego dla danej inwestycji działalności,
  • przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej,
  • zarządzanie projektem,
  • rozliczanie otrzymanego wsparcia.

Świadczymy usługi doradztwa w zakresie pozyskiwania środków z budżetu UE na szeroko rozumiane projekty inwestycyjne. Nasze usługi  dotyczą całokształtu procesu pozyskiwania dotacji unijnej i obejmują:

  • ocenę możliwości uzyskania pomocy finansowej z europejskich funduszy pomocowych,
  • wybór programu pomocowego odpowiedniego dla danej inwestycji działalności,
  • przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej,
  • zarządzanie projektem,
  • rozliczanie otrzymanego wsparcia.

 Nasza oferta obejmuje:

Biznesplany i wnioski unijne

Zarządzanie projektami

Rozliczanie wniosków

Dofinansowania dla hoteli i przedsiębiorstw z branży turystycznej

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu funduszy w ramach programów:

 1. Regionalne Programy Operacyjne (RPO)

2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)

3. Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)

4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  (POIŚ)

5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)