PRZEDMIOT KONKURSU:

Celem Inwestycji jest wsparcie przedsięwzięć mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających na celu unowocześnienie lub zmianę profilu  dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia, turystyka lub kultura, czyli sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

PLANOWANY NABÓR WNIOSKÓW:

marzec 2024

SZACOWANA MAKSYMALNA KWOTA DOTACJI: 
do 540 tys.  PLN

SZACOWANY POZIOM DOFINANSOWANIA:
do 90% wartości projektu

BENEFICJENCI:

Firmy należące do sektora MŚP prowadzące działalności w sektorach: hotelarstwo, gastronomia, turystyka lub kultura.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE:
– wydatki związane z inwestycjami w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np.:

  • roboty budowalne
  • zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług
  • inwestycje związane z zieloną transformacją
  • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych
  •  podnoszenie kwalifikacji pracowników
  • usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP – opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.