PRZEDMIOT KONKURSU:

Celem Konkursu jest wybór Projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

PLANOWANY NABÓR WNIOSKÓW:

26-02-2024 r. – 27-03- 2024 r.

SZACOWANA MAKSYMALNA KWOTA DOTACJI: 
300 000 PLN 

SZACOWANY POZIOM DOFINANSOWANIA:
do 85% wartości projektu

BENEFICJENCI:

Firmy należące do sektora MŚP

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE:
– wydatki związane z poprawą warunków pracy wpisujące się w Katalog Wydatków opublikowany przez ZUS m.in.:

  • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi promieniowaniem elektromagnetycznym
  • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy
  • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze
  • urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości
  • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu
  • środki ochrony indywidualnej.