Dofinansowania dla hoteli

 

Przygotowujemy wymaganą dokumentację aplikacyjną (wniosek, biznes plan oraz inne wymagane załączniki) w ramach odpowiednich konkursów, w ramach których Hotele (będące Mikro, Małym lub Średnim Przedsiębiorstwem), mogą uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia polegające na rozbudowie infrastruktury hotelowej, wdrożeniach innowacyjnych systemów informatycznych oraz zakupie sprzętu informatycznego.

Aktualnie zbliża się nabór wniosków o dofinansowanie dla firm z sektora HoReCa w ramach programu KPO. Do zdobycia jest nawet do 540 tys. zł, które można przeznaczyć m.in. na zakup nowego sprzętu czy wyposażenia w celu unowocześnienia lub dywersyfikacji usług obiektu.