Dofinansowania dla hoteli

 

Przygotowujemy wymaganą dokumentację aplikacyjną (wniosek, biznes plan oraz inne wymagane załączniki) w ramach odpowiednich konkursów, w ramach których Hotele (będące Mikro, Małym lub Średnim Przedsiębiorstwem), mogą uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia polegające na rozbudowie infrastruktury hotelowej, wdrożeniach innowacyjnych systemów informatycznych oraz zakupie sprzętu informatycznego.