Robogrant

PRZEDMIOT KONKURSU: Nowy konkurs PARP  – „Robogrant – proponowane warunki interwencji” będzie obejmował projekty do 1 mln złotych. Do konkursu będą mogły stawać przedsiębiorstwa produkcyjne działające w przemyśle chcące pozyskać dofinansowanie na automatyzację i...

Internacjonalizacja w MSP

PRZEDMIOT KONKURSU: Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP ma na celu zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych. W ramach konkursu dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące kompleksowe działania mające...