Wzornictwo w MŚP

PRZEDMIOT KONKURSU: Celem konkursu jest  wybór do dofinansowania projektów, które najbardziej przyczynią się do osiągnięcia celu działania, którym jest wsparcie MŚP z Polski Wschodniej w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do...

KPO Dotacje dla sektora HORECA

PRZEDMIOT KONKURSU: Celem Inwestycji jest wsparcie przedsięwzięć mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających na celu unowocześnienie lub zmianę profilu  dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia, turystyka lub kultura, czyli...