PRZEDMIOT KONKURSU:

Bony na cyfryzację przeznaczone są na wprowadzenie przez MŚP innowacji (nowego lub znacząco ulepszonego procesu wprowadzanego w przedsiębiorstwie lub dodatkowo produktu wprowadzanego na rynek) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Dzięki wprowadzeniu technologii cyfrowych dokonana zostanie zmiana sposobu działania przedsiębiorcy lub dodatkowo – zmiana produktów. Instrument ma sprzyjać tworzeniu warunków skutecznego funkcjonowania MŚP w stanie pandemii oraz po jej zakończeniu, w konsekwencji wzmocni ich konkurencyjność  i odporność na kolejne kryzysy.  Bony na cyfryzację mają sprzyjać łagodzeniu skutków wystąpienia pandemii COVID-19, służyć ograniczaniu ryzyk gospodarczych i społecznych wywoływanych przez pandemię, a także transformacji cyfrowej gospodarki.

PLANOWANY NABÓR WNIOSKÓW:
20 września – 20 października 2021

SZACOWANA MAKSYMALNA KWOTA DOTACJI: 
250 000 PLN

SZACOWANY POZIOM DOFINANSOWANIA:
50-90%

BENEFICJENCI:
przedsiębiorcy sektora MŚP
Preferowane w ocenie wybrane branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię 

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE:
– pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem rozwiązań cyfryzacyjnych w firmie,
– zakup oprogramowania lub licencji oraz nabycie specjalistycznych usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania
z obszaru cyfryzacji