Biznes plany i wnioski unijne

 

Zajmujemy się tworzeniem biznes planów i wniosków związanych z dofinansowaniem w ramach funduszy unijnych.

Analiza

Analizujemy plany inwestycyjne oraz pomagamy w dopracowaniu pomysłu na przedsięwzięcie inwestycyjne.

Rozeznanie

Sprawdzamy sytuację finansową przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu przewidywanych trendów w danej branży i całej gospodarce.

Sposoby finansowania

Określamy sposoby oraz źródła finansowania planowanego przedsięwzięcia.

Dokumentacja aplikacyjna

Przygotowujemy całą wymaganą dokumentację aplikacyjną (m.in. biznes plan, studium wykonalności projektu oraz wnioski o dofinansowanie wraz z wszelkimi niezbędnymi załącznikami).

Sprawdzanie regulaminów

Każdorazowo sprawdzamy obowiązujące regulaminy, wzory dokumentów i pojawiające się dodatkowe wytyczne, dzięki czemu dokumenty spełniają wszystkie wymogi formalne i merytoryczne.

Konsultacje i negocjacje

Uczestniczymy w konsultacjach oraz negocjacjach warunków umowy o dofinansowanie z Instytucją Finansującą.

Dokumentacja aplikacyjna

Przygotowujemy całą wymaganą dokumentację aplikacyjną (m.in. biznes plan, studium wykonalności projektu oraz wnioski o dofinansowanie wraz z wszelkimi niezbędnymi załącznikami).

Sprawdzanie regulaminów

Każdorazowo sprawdzamy obowiązujące regulaminy, wzory dokumentów i pojawiające się dodatkowe wytyczne, dzięki czemu dokumenty spełniają wszystkie wymogi formalne i merytoryczne.

Konsultacje i negocjacje

Uczestniczymy w konsultacjach oraz negocjacjach warunków umowy o dofinansowanie z Instytucją Finansującą.

Doradztwo inwestycyjne

Doradzamy w trakcie realizacji inwestycji, w tym, w zakresie sprawozdawczości, fakturowania, przygotowania raportów.

Rozliczanie dotacji

Rozliczamy dotację, w tym przygotowujemy wnioski o płatność, raporty, rozliczenia w terminach i formie zgodnej z wymogami programu wsparcia.

Fachowa pomoc

Udzielamy fachowej pomocy w czasie kontroli przeprowadzanych przez Instytucję Nadzorującą bądź Wdrażającą.