Robogrant

PRZEDMIOT KONKURSU: Nowy konkurs PARP  – „Robogrant – proponowane warunki interwencji” będzie obejmował projekty do 1 mln złotych. Do konkursu będą mogły stawać przedsiębiorstwa produkcyjne działające w przemyśle chcące pozyskać dofinansowanie na automatyzację i...

Internacjonalizacja w MSP

PRZEDMIOT KONKURSU: Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP ma na celu zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych. W ramach konkursu dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące kompleksowe działania mające...

Bony na cyfryzację

PRZEDMIOT KONKURSU: Bony na cyfryzację przeznaczone są na wprowadzenie przez MŚP innowacji (nowego lub znacząco ulepszonego procesu wprowadzanego w przedsiębiorstwie lub dodatkowo produktu wprowadzanego na rynek) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych....