Wzornictwo w MŚP

PRZEDMIOT KONKURSU: Celem konkursu jest  wybór do dofinansowania projektów, które najbardziej przyczynią się do osiągnięcia celu działania, którym jest wsparcie MŚP z Polski Wschodniej w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do...